1,096,942 unikalne wizyty
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Statut EuRegioKom

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

  Monitoring - klauzula informacyjna

Rada Programowa EuRegioKom

Sprawozdania

Nabór pracowników

ZARZĄDZENIE nr 13/2020 Dyrektora EuRegioKom Pieńsk w sprawie działalności EuRegioKom Pieńsk w okresie zagrożenia epidemicznego COVID - 19

Projekt 1000 lat Górnych Łużyc


Projekt 1000 lat Górnych ŁużycOrszak Trzech Króli

ORSZAK 2021


Orszakowe konkursy !

strona www Orszaku

GALERIA ZDJĘĆ 2020

Kronika Wsi Pieńsk

KRONIKA WSI PIEŃSKInformacje o subskrypcji

Nabór pracowników

Dyrektor Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku ogłasza nabór na stanowisko:

BIBLIOTEKARZ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Zajęcia stałe

HARMONOGRAM zajęć
Projekt Łużyce

PROJEKT ŁUŻYCE 1945

Nasze produkcjeStowarzyszenia
ZHP
Związek Emerytów i Rencistów
ZKRPiBWP koło w Pieńsku
Stowarzyszenie Diabetyków
Zespół Ludowy Lasowianie
Zespół Ludowy Żarki
Klub Emerytowanych Pracowników Oświaty Belfer
Partnerzy
Wspierają nas
Strona główna

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji EuRegioKom Pieńsk
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu;
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,

Wyłączenia

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Świderski.
 • E-mail: mdk.piensk@wp.pl
 • Telefon: 757786565

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku
 • Adres: ul. Hutnicza 23
  59-930 Pieńsk
 • E-mail: mdk.piensk@wp.pl
 • Telefon: 757786565

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe:

 • przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 0 miejsca parkingowe.

Dostępność wejścia:

 • wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazd dla wózków.


Dostępność komunikacyjna budynku:

 • na parterze, pierwszym piętrze i poddaszu zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych.
 • zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie windy.
 • na parterze, piętrze i poddaszu istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowania:

 • zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury,
 • oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do pomieszczeń biurowych,
 • wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów.

Prawo wstępu z psem asystującym:

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

 • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
 • wysłanie maila na  adres: mdk.piensk@wp.pl
galeria zdjęć

GALERIA ZDJĘĆ

Biblioteka

Biblioteka EuRegioKom

Wystawy

Aktualne wystawy

“Millenium Pokoju w Budziszynie w Gminie Pieńsk 1018-2018”


WYSTAWY CZYNNE

PN-PT 07:00 - 17:00


-----------------------------------

Wystawy zorganizowane przez EuRegioKom

Pieńsk dla NiepodległejPieńsk dla Niepodległej 1918-2018
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
FACEBOOK